Aicinām Jūs atvēlēt laiku sev un iegūt jaunu pieredzi, kas iedvesmos sevis pilnveidošanai.

Lielu lomu sevis attīstīšanā ieņem kā garīgā virzība, tā arī rūpes un attieksme pret savu fizisko ķermeni. Fiziskās un garīgās attīstības līdzsvars ir pamats veiksmīgai dzīves virzībai.

Jums ir iespēja pieteikties uz
Auras un čakru fotogrāfiju ar dziedinošas mūzikas klausīšanos
sākot no plkst. 11:00 līdz plkst 15:30. (katram 20 min.)

Un plkst. 15:30 Jums ir iespēja apmeklēt lekciju: Garīgās un fiziskās attīstības līdzsvars. Un meditāciju ar mūziku Visuma vibrācijās.


Lekcijas laikā iegūsiet informāciju un praktiskus padomus:

Kas ir meditācija un tā ietekme. Kā to pielietot ikdienā?

Kāds ir piemērots uzturs? No kā izvairīties un kādi ir ieteicamie produkti.

Atslodzes iedarbība un padomi atslodzes ieviešanai ikdienā.

Fizikos aktivitāšu nozīme darbā ar sevi.

Pēc lekcijas iespēja iepazīt un izbaudīt meditāciju ar mūziku Visuma vibrācijās, kas palīdz apstādināt nemitīgi skrejošās domas, rast dziļu harmoniju un piepildīt sevi ar gaišām un patīkām izjūtām.

Enerģiju apmaiņai un ieguldījums attīstībā 15LVL

Auras un čakru fotogrāfija ar dziedinošas mūzikas klausīšanos 20 Ls

Izzinot auras un čakru darbību, var palielienāt izpratni par sevi un rast iespēju izmantot iekšējos resursus.  Auras analīze ir solis pretī sevis sakārtošanai un harmonizēšanai. Auras un čakru apskates laikā klients saņem 20 minūšu skaidrojumu par sava enerģētiskā lauka darbību un detalizētu individuālo auras un čakru aprakstu 20 lpp. apmērā.

Procesa laikā Jūs saņemsiet:

  • 20 minūšu speciālista skaidrojumu tieši par Jūsu enerģētisko lauku un čakrām
  • Jūsu krāsainu auras un čakru foto attēlu ar grafikiem, kuros attēlots enerģiju sadalījums ķermenī, čakru enerģiju līmeņi u.c. pirms eksperimenta
  • Auras un čakru darbības detalizētu 20 lappušu apraksts latviešu, krievu, angļu vai citās valodās.
  • Speciālista skaidrojumu par notikušajām izmaiņām čakrās, enerģētiskajā laukā pēc mūzikas dziednieciskās iedarbības.
  • Auras un čakru fotogrāfija pēc mūzikas klausīšanās.

Pieteikties: 29143499 Ieva Saliņa vai 29222684 Tējas istaba.